Čistota města

Provádíme strojní a ruční čištění chodníků, veřejných prostor, místních komunikací a přilehlých městských částí obce Holice. Pravidelně udržujeme čistotu v centru města, vyvážíme volně položený odpad kolem odpadkových košů a nádob s tříděným odpadem. Dále doplňujeme papírové sáčky do košů na psí exkrementy, likvidujeme černé skládky a provádíme úklid uhynulých zvířat. V období vegetace provádíme likvidaci plevelů na chodnících, parkovištích, komunikacích a veřejných prostorách. V zimním období zajišťujeme dle Plánu zimní údržby odklízení sněhu, posyp místních komunikací a chodníků směsí. V místech, na kterých není možno provádět strojní čištění, zajištují naši zaměstnanci ruční úklid.

Odpadkové koše

  • Údržba odpadkových košů ve městě Holice a přilehlých městských částí obce Holice
  • Výměna starých odpadkových košů za nové
  • Údržba „psích“ odpadkových košů, pravidelné doplňování zásobníků papírovými sáčky na psí exkrementy

Čistění a údržba komunikací

  • strojní čištění městských komunikací a chodníků
  • ruční čištění městských komunikací a chodníků
  • sběr odpadků z městských komunikací
  • sběr a úklid spadaného listí z městských komunikací
  • sběr uhynulých zvířat z městských komunikací
  • likvidace a odvoz černých skládek

Čištění, údržba a provoz kašny na náměstí T. G. Masaryka

Zimní údržba města

  • strojní a ruční čištění městských komunikací a chodníků dle Plánu zimní údržby komunikací 2015/2016

Změna ve výdeji nádob na odpad

Dle zřizovací listiny Technických služeb vydanou městem Holice dne 29.6.2012 jsme povinni zavést zpoplatnění odběru nebo výměny nové popelnice. Toto opatření je platné od 17.9.2012.