Sběrný dvůr otevřen
23 března, 2020
Cisterna
30 dubna, 2020

Modrá a žlutá

Vážení spoluobčané,

v sobotu 13.6.2020 Technické služby pokračují v rozvoz žlutých a modrých popelnic dle Vámi vyplněných žádanek. Rozvoz bude probíhat v termínech 20.6., a to vždy od 7 do 16 hodin, seznamy ulic budou vždy s předstihem zveřejněny. Jelikož popelnice budou předávány pouze osobně, žádáme občany, aby si v uvedených termínech zajistili osobu, která popelnice převezme na čísle popisném. V případě, že popelnice nebude převzata a nebude možno ji bezpečně umístit za oplocení, budou si tyto popelnice občané moci dodatečně po domluvě vyzvednout na TS Holice na základě doložení občanské průkazu. SVJ budou rozváženy jako poslední.

Seznam ulic – rozvoz 13.6.2020

 

Rozvoz 13.6.2020
1.Parta
Husova
Na Balkáně
Hanzlova
Rozvoz 13.6.2020
2.Parta
Podlesí
Koudelka
Rozvoz 13.6.2020
3.Parta
Smetanova
Šrámkova
Vrchlického
Zástěrova
Ve Drahách
1.máje
Nezvalova
K Zastávce