Hroby a hrobky v zóně zákazu pohřbívání
16 června, 2016
Ukončení nájemního vztahu
16 června, 2016

Nové hydrogeologické průzkumy

V měsíci dubnu jsme zahájili nové hydrogeologické průzkumy na hřbitově. Byly provedeny nové vrty a vyhodnocuje se současná situace podzemní vody. Společnost Vodní zdroje Chrudim nám následně navrhne a doporučí potřebné a razantnější kroky ke zlepšení stavu dané situace.