30 dubna, 2020

Cisterna

Změna ceny cisterny 500 Kč/hodina, včetně výjezdu a 42 Kč/km. Na všechny zakázky včetně bazénů se vybírají zálohy v kanceláři TSH.
13 března, 2020

VSTUP DO KANCELÁŘE OMEZEN

Z důvodu nouzového stavu ve státě ohledně koronavirů je vstup do kanceláře TS omezen jen na nezbytně nutné záležitosti.  Objednávky a jiné záležitosti vyřizujte telefonicky. Platby […]

Prodej materiálů a přistavení kontejnerů na odpady

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Upozorňujeme občany města, že v případě využití služeb TS - přistavení kontejneru na směsný komunální odpad, stavební suť, biologicky rozložitelný odpad a větve je nutno tuto objednávku učinit osobně v kanceláři Technických služeb v ulici Vysokomýtská 635, složit předem zálohu ve výši 1.000,- až 2.000,- Kč a vyplnit formulář "Průvodka odpadu". (Formulář je možno stáhnout z naší webové stránky – viz níže.) Výše zálohy se odvíjí od předpokládaného množství odpadu. Komunální odpad bude odvezen přímo na skládku Odeko, s.r.o. v Albrechticích a částka za uložení bude občanovi vyfakturována společně s dopravou. Ceník tohoto uložení lze stáhnout níže. Ostatní odpad - bio, větve a suť, bude uložen na sběrném dvoře a vyfakturován dle příslušného ceníku Technických služeb.

Drobný prodej materiálu s vlastním odvozem (písků, drtí) je přesunut z areálu TS Vysokomýtská do sběrného dvora v ulici Puškinova.

Prodej sypkého materiálu

Nabízíme prodej (i případný odvoz) následujících materiálů:

MateriálKč/tunam3
rekultivační hmota tříděná500/akce 200-
rekultivační hmota netříděná320-
technická hlína350-
recyklát cihlový100-
recyklát betonový190-
voda12-
písek křemičitý1340-
drť 5 - 8 mm660-
drť 0-32390-
drť 0-63390-
písek netříděný Světlá240-
písek tříděný Světlá270-
písek tříděny 4P400-
okrasný kačírek Dolany - menší frakce - 16-22530-
lomová prosívka270-
okrasný kačírek Dolany - větší frakce - 22-125530-
směs zimní posypová - 1 tuna písek/sůl1500-
sůl posypová3950-
kůra mulčovací neošetřená - Borohrádek-890
Výše uvedená prodejní doba však není závazná, jelikož pracovníci sběrného dvora mohou být v rámci svých povinností i mimo areál SD.
Na dostupnost produktů se informujte v kanceláři Technických služeb nebo přímo ve sběrném dvoře.