4 prosince, 2017

Omezení prodeje sypkých materiálů

INFORMACE PRO OBČANY: V zimních měsících leden, únor, březen bude prodej sypkých materiálů omezen takto: Pondělí : 13:00 – 18:00 Úterý : telefonické objednání na číslech […]

Prodej materiálů a přistavení kontejnerů na odpady

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Upozorňujeme občany města, že v případě využití služeb TS - přistavení kontejneru na směsný komunální odpad, stavební suť, biologicky rozložitelný odpad a větve je nutno tuto objednávku učinit osobně v kanceláři Technických služeb v ulici Vysokomýtská 635, složit předem zálohu ve výši 1.000,- až 2.000,- Kč a vyplnit formulář "Průvodka odpadu". (Formulář je možno stáhnout z naší webové stránky – viz níže.) Výše zálohy se odvíjí od předpokládaného množství odpadu. Komunální odpad bude odvezen přímo na skládku Odeko, s.r.o. v Albrechticích a částka za uložení bude občanovi vyfakturována společně s dopravou. Ceník tohoto uložení lze stáhnout níže. Ostatní odpad - bio, větve a suť, bude uložen na sběrném dvoře a vyfakturován dle příslušného ceníku Technických služeb.

Drobný prodej materiálu s vlastním odvozem (písků, drtí) je přesunut z areálu TS Vysokomýtská do sběrného dvora v ulici Puškinova.

Prodej sypkého materiálu

Nabízíme prodej (i případný odvoz) následujících materiálů:

MateriálKč/ tunam3
rekultivační hmota tříděná485-
rekultivační hmota netříděná311-
technická hlína335-
recyklát160-
písek křemičitý1335-
drť 5 - 8 mm650-
drť 0-32380-
drť 0-63320-
písek netříděný Světlá230-
písek tříděný Světlá260-
písek tříděný Opatovice385-
okrasný kačírek Dolany - menší frakce - 16-22520-
lomová prosívka260-
okrasný kačírek Dolany - větší frakce - 22-125520-
směs zimní posypová - 1 tuna písek/sůl1450-
sůl posypová3850-
kůra mulčovací neošetřená - Borohrádek-870
Výše uvedená prodejní doba však není závazná, jelikož pracovníci sběrného dvora mohou být v rámci svých povinností i mimo areál SD.
Na dostupnost produktů se informujte v kanceláři Technických služeb nebo přímo ve sběrném dvoře.