COVID -19
13 října, 2020
Technické služby Leden – Březen 2021
4 listopadu, 2020

Práce TS v roce 2020 za 17 mil Kč

Přehled prací nad rámec Technických služeb města Holic za rok 2020. Při těchto všech pracích se snažíme udržovat, provozovat, uklízet…  vše základní co nám dává zřizovací listina. Vzhledem k tomu, že jedeme stále na 150% i v této omezující době, kdy polovina lidí je odsouzena na karanténu, nebo home office, zaměstnanci technických služeb odvádějí plnohodnotnou a dobrou práci. A já jim za to děkuji. Ředitel společnosti Ondřej Dobrovolský.

VO – 2 lampy v ulici Pod Homolí 60 000,00 Kč
Městský stadion 1 800 000,00 Kč
Městský stadion 4 500 000,00 Kč
snížení příspěvku -800 000,00 Kč
Parkovací místo pro auto DDM 100 000,00 Kč
Hala s plachtou 850 000,00 Kč
Městský stadion 2  /navýšení/ 3 675 000,00 Kč
Krytá tribuna na hřišti  „B“ 600 000,00 Kč
Přístupová  rampa do č.p. 61 /bezbariérový přístup/ 100 000,00 Kč
Čipový systém do městské sportovní haly 200 000,00 Kč
Osvětlení v sokolském parku 250 000,00 Kč
Městský stadion Holice 560 000,00 Kč
Přístupová rampa u čp. 61 20 000,00 Kč
Studna ČOV 100 000,00 Kč
Městský stadion Holice – střídačky na hřišti „B“ 39 545,93 Kč
Městský stadion Holice 200 000,00 Kč
Výměna sloupů Vo 300 000,00 Kč
Odvodnění hřbitova 120 000,00 Kč
Sportovní potřeby pro atletiku  /navýšení/ 200 000,00 Kč
Chod.a místní kom. Na Balkáně 1 700 000,00 Kč
Chodník pod Homolí 230 000,00 Kč
Letničky 100 000,00 Kč
Oprava kanalizačních vpustí 100 000,00 Kč
komunikace Koudelka 300 000,00 Kč
Sportovní hala -dílčí oprava soc. zařízení 200 000,00 Kč
Oprava hřiště – Roveňsko 400 000,00 Kč
Křížek na Podhrázi 30 000,00 Kč
Městský stadion – lavice k bistru 50 000,00 Kč
MŠ Holubova – oplocení mezi školkou a halou 300 000,00 Kč
Sokolský park -terénní úpravy 150 000,00 Kč
oprava propustku Blažkovec 70 000,00 Kč
Oprava chodníku  ul.Staroholická  samoobsluha 300 000,00 Kč
Městský stadion lavičky a skříně do šaten 30 000,00 Kč
výsadba stromů 70 000,00 Kč
 Celkem 16 904 545 Kč
Výměna zářivky MÚ Holice 1.patro 300,00 Kč
Výměna zářivky MÚ Holice  kanc.310 300,00 Kč
ZŠ Komenského 500-odvod.žlab u vchodu 3 000,00 Kč
Zábradlí u čp. 46, Holubova ul. 1 300,00 Kč
Panty do vchododvých dveří ,čp.46 Holub. 1 500,00 Kč
Přeložka a výměna dlažby čp. 19,TGM 5 000,00 Kč
vyklízení skladu za čp.2 Bidlo 2 000,00 Kč
Výměna zářiv ek 3.patro a 2.patro 500,00 Kč
Poliklinika výměna 4ks zářívky3ks Charita 1 400,00 Kč
plechové popelnice k domu čp. 749 Holubova 1 700,00 Kč
výměna kov. Dveří čp.38 Městská policie Pce 500,00 Kč
Výměna světel WC ženy Město 500,00 Kč
MÚ montáž dezinfekčních nádobek město 500,00 Kč
Hubení plevele u cukrárny TGM 13 500,00 Kč
čišt.odp.výmě.dveř.přesun trezoru 500,00 Kč
sportoviště Na Lipáku 18 000,00 Kč
montáž lavic vestibul MÚ 700,00 Kč
poliklinika oprava vypínače 300,00 Kč
výměna zářivk.trubic v garáži vozidel  záchranka 500,00 Kč
Oprava dešť.kanalizace čp. 18 3 000,00 Kč
Ochranné síťky čp. 2A, 9 TGM bet.suť čp.61 1 200,00 Kč
Poliklinika výměna zářivky 1 400,00 Kč
čp. 61 vyklízení prostor 3 000,00 Kč
MÚ vrtání děr docházkový systém 200,00 Kč
 Celkem 47 800,00 Kč