Technické služby

Technické služby Holice vznikly jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Holice ke dni 1. 7. 2005. Organizace je zřízena jako nezisková organizace za účelem zabezpečení veřejně prospěšných služeb a zajištění správy a údržby majetku ve vlastnictví města Holice v souladu se zákonem o obcích.

Zřizovací listina – usnesení Zastupitelstva města Holic č. 290 ze dne 2. 5. 2005 s účinností od 1. 7. 2005 a výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2005, vložka 901.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ředitel společnosti: Dobrovolský Ondřej
Telefon :466 920 637, 724 362 888
e-mail: dobrovolsky.ts@holice.cz
HLAVNÍ ČINNOST

správu majetku města v těchto oborech

 • provozování areálu TS v ul. Vysokomýtská 635 (v majetku TS)
 • správa a údržba cca 50 ha veřejné zeleně
 • správa a údržba veřejného osvětlení
 • správa a údržba sportovní haly
 • správa a údržba stadionu
 • správa a údržba dětských hřišť
 • správa, evidence a údržba hřbitova
 • údržba, letní a zimní úklid komunikací a veřejných ploch
 • provoz a údržba veřejného WC
 • úklidy společných prostor DPS, Polikliniky a ubytovacího domu U Kapličky
 • provoz a údržba sběrného místa odpadů v ul. Puškinova

Sběrný dvůr Holice

Veřejná zeleň

Sportovní hala

Dětská hřiště

VEDLEJŠÍ ČINNOST
 • Doprava
 • Prodej stavebního zboží
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Tak jako každý rok provádějí Technické služby zimní údržbu města. Její plán si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu. Plán zimní údržby 2020-2021