Ukončení nájemního vztahu
16 června, 2016
Umístěny dvou mobilních toalet
16 června, 2016

Usnadnění orientace a evidence hrobových míst

V průběhu letošního roku plánujeme provést číselné značení jednotlivých hrobů k usnadnění orientace a evidence hrobových míst. V současné době vybíráme nejvhodnější typ značení. Jelikož se jedná o vyšší investici vzhledem k velikosti hřbitova a počtu hrobových míst, štítkování bude pravděpodobně probíhat po etapách. Štítky se budou umísťovat zezadu na hrobová příslušenství.