Veřejné osvětlení

Zajištujeme údržbu a provoz veřejného osvětlení ve městě a v přilehlých městských částech Holic. Dohlížíme na pravidelné revize elektrických zařízení. Zajišťujeme, udržujeme a instalujeme vánoční světelné ozdoby na sloupy veřejného osvětlení. Součástí vánoční výzdoby je také každoroční ozdobení a nasvětlení vánočního stromu na náměstí, stromů v mateřských školkách a ve vybraných městských částech.

Postupně vyměňujeme stará světla na veřejném osvětlení za světla nová LED.

Provádíme a zajištujeme:

 • údržba a opravy VO
 • odstraňování zjištěných závad a poruch VO
 • výměny nesvítících světelných zdrojů a svítidel
 • údržba rozvaděčů RVO, RVOO, RVOS a práce spojené s provozem těchto rozvaděčů
 • zjišťování a odstraňování kabelových poruch VO
 • prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích
 • opravy stožárů VO (koroze apod.) vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic, rozvaděčů VO
 • opravy venkovního vedení VO
 • opravy VO při kabelových poruchách provizorním propojením
 • přeložky stožárů příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje provoz
 • montáže a opravy fotospínačů VO
 • kontroly kabelových propojení jednotlivých větví VO
 • vyjadřování k projektové dokumentaci nově budovaného veřejného osvětlení
 • vyhledávání kabelových poruch,
 • vytyčování podzemních kabelových vedení
 • budování nového veřejného osvětlení
V PŘÍPADĚ PORUCH VOLEJTE SERVIS VO p.STARÝ Tel: 601 390 701